שישי עם אסתרית בלצן
2021-2022
הסדרה למשפחה
2021-2022
הסדרה לגיל זהב
2021-2022
מנוי פתוח 6 קונצרטים
2021-2022
מיני קלאסית 6 קונצרטים
2021-2022
מנוי פתוח 4 קונצרטים
2021-2022
מנוי פתוח 3
2021-2022
מנוי תלמיד
2021-2022
מנוי סטודנט
2021-2022
פתוח 3 סטודנט
פתוח 3 סטודנט
2021-2022
הסדרה הקיבוצית עין השופט
הסדרה הקיבוצית עין השופט
2021-2022
הסדרה הקיבוצית נתניה
הסדרה הקיבוצית נתניה
2021-2022
הסדרה הקיבוצית גבעת ברנר
הסדרה הקיבוצית גבעת ברנר
2021-2022
הסדרה הקיבוצית בית גבריאל
הסדרה הקיבוצית בית גבריאל
2021-2022
הסדרה הקיבוצית דורות
הסדרה הקיבוצית דורות
2021-2022